VELKÁ SLEVA
ROLLS
MAKI
NIGIRI
POKE
SASHIMI
TEMPURA !!SLEVA!!
NAVÍC
ZMRZLINY