VELKÁ SLEVA
MAKI
NIGIRI
ROLLS
POKE
SASHIMI
TEMPURA
NAVÍC
ZMRZLINY
NÁPOJE